Our Work

2BPN

ABOUT US

รับประกันความพึงพอใจ 100%
Satisfaction Guaranteed 100 %

ป้ายไวนิล

ป้ายไวนิล คือ ป้ายที่มีผ้าใบหรือไวนิวเป็นวัสดุ จากนั้นตามกระบวนการจะนำหมึกอิงค์เจ็ทคุณภาพสูงลงบนป้ายไวนิว ลักษณะไวนิวจะมีความยืดหยุ่น ทนแดด ทนฝน และทนต่อสภาพอากาศได้ดีกว่าวัสดุประเภทอื่น

ในการทำกิจกรรมโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิวมีความสำคัญมากต่อการสร้างการรับรู้และความสนใจ เราสามารถนำไวนิวไปใช้งานได้หลายแบบ เช่นการแขวนตามหน้าร้านเพื่อทำโปรโมชั่น การวางไวนิวตามจุดต่างๆที่เป็นแหล่งชุมชน หรือเป้าหมายทางการตลาด

การติดตั้งทำได้โดยสะดวกและราคาไม่แพง